geodeta

Geodeta jest specjalistą posiadającym odpowiednie uprawnienia w ramach prac geodezyjnych. Kiedy trzeba się do niego udać?

Obecnie biura geodezyjne działają w całej Polsce. Gdy trzeba wybrać się do specjalisty jak geodeta Wieliczka jest miastem, gdzie również można skorzystać z pełnej i profesjonalnej obsługi geodezyjnej. Zobacz, jakie usługi oferują geodeci i kiedy należy zwrócić się do nich po pomoc!

Przygotowanie map geodezyjnych do celów projektowych

Gdy konieczne jest uzyskanie mapy geodezyjnej do celów projektowych, konieczne jest skorzystanie z obsługi geodety. Zajmuje się on wtedy wykonaniem odpowiednich pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, które pozwalają na przygotowanie map.

Mapy geodezyjne do celów projektowych są niezbędne do tego, aby złożyć dokumenty przy budowie domu jednorodzinnego lub innego budynku. Gdy zatem planuje się takie właśnie inwestycje, trzeba skontaktować się ze specjalistą jak geodeta Wieliczka, gdzie można skorzystać z jego kompleksowej obsługi.

Wytyczenie budynku

Jeżeli już udało się uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszono budowę, w takim przypadku geodeta potrzebny będzie do przeprowadzenia wytyczenia budynku. To usługa, która jest niezbędna do rozpoczęcia prac.

Wytyczenie budynku polega w tym przypadku na ustaleniu jego położenia na działce zgodnie z mapami oraz na wskazaniu, w jakim miejscu mają być prowadzone prace budowlane. Geodeta zaznacza wtedy konkretne punkty, które wyznaczają granicę budynku.

Pomiary inwentaryzacyjne i powykonawcze

Po pomoc specjalisty jak geodeta Wieliczka czy w inny mieście trzeba również zwrócić się wtedy, gdy zakończy się prace budowlane. Wtedy przeprowadza on pomiary inwentaryzacyjne, powykonawcze.

W ramach tego typu pomiarów geodeta kontroluje, czy prace budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami oraz z projektem.

Projekty przyłącza

Gdy planuje się podłączenie działki do mediów, na przykład do instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, także konieczne jest skorzystanie z pomocy geodety. Przygotuje on wtedy niezbędną dokumentację, w tym projekt przyłącza na działce.

Podziały nieruchomości

Jeżeli właściciel nieruchomości chce wykonać jej podział, w takim przypadku musi on udać się do specjalisty jak geodeta Wieliczka lub w innym mieście. Geodeta będzie mógł wtedy sporządzić niezbędne mapy oraz wytyczyć nową granicę działek, które mają być rozdzielone.

Wobec tego obsługa geodezyjna ma bardzo szerokie zastosowanie. Gdy trzeba skorzystać z pomocy przy budowie domu czy podziale nieruchomości, należy udać się do specjalisty w tej dziedzinie!

ArtDecoProject

blog budowlany

Monday, Mar 4, 2024